Vic.doc 

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2011 i en el marc de la programació de cursos d’ACVIC s’ha dut a terme un curs pràctic de creació documental sobre el Mercat de la Plaça Major de Vic com a espai de trobada i centre neuràlgic d’intercanvi comercial de la ciutat, on s’ha treballat la pràctica documental a partir d’estratègies de recerca, narració i rodatge amb una mirada antropològica aplicada al territori.

Més informació

Direcció: Joanot Cortès
Participants:
Jordi Daví, Nicole Balm i Felip Vidal