Els Primers Cineastes

Taller pràctic de rodatge documental col.lectiu pels principals carrers, places i ponts de Girona. A partir del visionat de pel.lícules dels Germans Lumière, els alumnes adquireixen els coneixements tècnics i conceptuals bàsics del cinema documental. Seguidament, els diferents grups surten a capturar la realitat pels carrers de Girona, perfeccionant la capacitat d’observació i posant en pràctica les habilitats pel treball en equip pròpies del rodatge documental.

Objectius:
Apropar els alumnes al rodatge documental i als valors que li són inherents: treball en equip, capacitat d’observació i espera, imaginació i sensibilitat.
Capacitar al grup en l’ús del llenguatge cinematogràfic documental i en les seves eines narratives i tècniques bàsiques.
Documentar la vida quotidiana en diferents espais representatius de la ciutat de Girona a partir de les mirades dels joves participants.

Més informació

Museu del Cinema – Girona

9 de desembre de 2016
Direcció: Joanot Cortès
Amb la participació dels alumnes de 3er d’ESO de l’IES Alexandre Deulofeu

29 d’octubre de 2016
Direcció: Joanot Cortès
Amb la participació dels alumnes de l’Escola Fructuós Gelabert