Els Primers Cineastes

Taller pràctic de rodatge documental col.lectiu pels principals carrers, places i ponts de Girona. Museu del Cinema de Girona

A partir del visionat de pel.lícules dels Germans Lumière, els alumnes adquireixen els coneixements tècnics i conceptuals bàsics del cinema documental. Seguidament, els diferents grups surten a capturar la realitat pels carrers de Girona, perfeccionant la capacitat d’observació i posant en pràctica les habilitats pel treball en equip pròpies del rodatge documental.

Girona. 2013-2017