Palma, Ciutat Creativa
Processos col·lectius de transformació de Palma

Mapping de l’economia creativa de Palma.
Marca i identitat visual unificada de Palma, ciutat creativa.
Plataforma digital per a l’organització orgánica i col·laborativa del teixit creatiu de Palma.
Canal de difusió-visibilització-interconnexió de tots els agents creatius de Palma
.
Creació de l’agència integradora per a la redacció del projecte de conceptualització,
remodelació i impulsor de l’ecosistema creatiu de Palma-Mallorca-Illes Balears

Objectius

ACCIONS

 • Concebre i desenvolupar la marca i la identitat visual de Palma com una ciutat de Cultura, Creació i Patrimoni.
 • Organitzar, actualitzar i unificar els canals de comunicació culturals actuals.
 • Realitzar un estudi i una cartografia exhaustiva i detallada de l’economia creativa de Palma -sectors, espais i serveis- públics i privats.
 • Dissenyar, construir i programar www.palmacreativa.org per tal d’oferir una millor infraestructura, interconnectivitat i assesorament empresarial, tècnic i creatiu als membres de la plataforma.
 • Establir www.palmacreativa.org com la principal font de contingut per al desenvolupament de l’economia creativa de Palma per a totes les audiències.
 • Facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura i promoure un turisme cultural de qualitat.
 • Fer possible la cooperació entre institucions, fundacions i agents creatius a nivell local, nacional i internacional.
 • Promoure i demostrar els beneficis de la col·laboració i connectivitat del sector creatiu com una font d’innovació, creació de valor i pràctica col·laborativa entre el teixit creatiu i l’Administració.
 • Assegurar la presència i cogestió de l’Ajuntament de Palma en tots els esdeveniments relacionats amb el teixit creatiu de Palma.

LÍNIES D’ACTUACIÓ:

LA MARCA IDENTITAT VISUAL

Trama n. f.

 1. Conjunt de fils de la roba teixida que van de vora a vora de la peça i s’entrecreuen amb els fils de l’ordit.
 2. Disposició interna en què es relacionen o es corresponen les parts d’un assumpte.
 3. Disposició interna d’una obra literària, amb especial referència a l’ordre específic dels fets narrats. La trama d’una novel·la.
 4. Intriga, maquinació secreta
 5. Conjunt de píxels o línies explorades que cobreixen completament l’àrea d’una imatge.

El hashtag # com a trama, interconnectivitat, xarxa.
Xarxa geomètrica derivada d’elements bàsics com el quadrat, el triangle i les seves combinacions. Descentralitzat.
La trama urbana, l’entramat de carrers, les plantes del edificis emblemátics, les rutes i els circuits que identifiquen i uneixen les diferents zones de Palma.

Les històries locals de les persones i espais reals (ulls / mans / retrats corporals) i arxiu fímic i fotogràfic de la ciutat.

ELEMENTS DE LA MARCA

Concepte i filosofia
Naming
Identitat gràfica
Logotip
Slogan
Paleta de colors
Tipografia
Patrons, quadrícules i sistemes
Estil

Gràfics en moviment en 3D, animacions
Documental: procés, corporatiu i promocional

És imprescindible dur a terme tota la producció amb empreses locals, cooperar amb creatius locals, i utilitzar materials ecològics.

APLICACIONS

Projecte de senyalètica patrimonial -físic i virtual-
Cartells, rutes i senyalització d’edificis històrics.

Comunicacions online i impressió:
Fulletó i tríptic
Póster: plantilla per a diferents suports
Plantilles gràfiques per al disseny de xarxes socials
Disseny d’interfície d’usuari i adaptació de la marca per a la plataforma pública i la intranet www.latramapalma
Disseny de contingut de vídeo per a xarxes socials
Campanyes de correu i dossiers de premsa
Presentacions publiques de la marca i publicaciones

Elements promocionals:
Papereria, targetes postals, invitacions, targetes de visita…
Pulseres d’esdeveniments, tasses de paper, adhesius…

Tèxtil:
Bosses, samarretes, barrets, pancartes, paraigües, bandera…

PLATAFORMA ONLINE

Plataforma online i intranet per al mapping, networking i consolidació

Sectors
Arquitectura, Disseny, Digital, Moda, Cine, Música, Escultura, Tecnologia, Videojocs, Arts Visuals, Arts Escèniques…

Espais i activitats
Tallers, Bar/cafè/restaurant, Cinema, Espais de coworking, Espais per a esdeveniments, Espais d’exhibició, Sales de concert, Teatres, Festivals, Galeries, Estudis de gravació, Espais patrimonials, Espais de reunió, Directori online, Espais de producció, Comerços, Productores…

Serveis i recursos
Coworking, Comerç, Comunitat i serveis socials, Comunicació, Exhibició i comissariats, Fabricació, Incubació i startups, Oportunitats internacionals, Inversions, Mentoratge i assessorament, Formació i desenvolupament professional, Recerca, Residències, Ventes…

Mitjà unificat – canal d’informació per a tots els membres de la plataforma, agents creatius de Palma i públic en general.

Portafoli conjunt de tots els agents creatius i socis per facilitar la interacció entre ells i la recerca conjunta de recursos, finançament, assesorament, ventes i inversió.

Transferència de coneixement intrasectorial: creació, cultura, patrimoni, turisme, comerç i educació.

Intermediari – xarxa local, insular, nacional i internacionals.

Plataforma pública

 • Portafolis/circuits conjunts dels agents i espais creatius.
 • Mapa dels espais de creació, producció, exhibició, formació i residència.
 • Estadístiques de la indústria cultural i creativa.
 • Recorreguts patrimonials.
 • Sectors, serveis i espais (públics i privats).
 • Eines i recerca en educació.
 • Xarxes socials.
 • Agenda d’esdeveniments.
 • Calendari de festivals.
 • Notícies i articles.

Intranet

 • Directori de membres i perfils.
 • Notícies internes.
 • Recursos, beques, nançament i inversors.
 • Col·laboracions i coproduccions.
 • Matchmaking.
 • Producció de coneixement.
 • Posada en marxa.
 • Descomptes.
 • Socis comercials interessats.

INSPIRACIONS

Estudis de casos escala de ciutat:
Baltic Тriangle
Creative City Berlin
Imagina Madrid
Make Liverpool

Manuals:
Kultursistema
KULTURSISTEMA propone una matriz (o conjunto de matrices) de categorización para la interpretación y mapeado de los ecosistemas culturales y creativos. Pretende reflejar su diversidad en cuanto a sectores y subsectores, eslabones de la cadena de valor, tipología de agentes que intervienen en este ámbito, así como las características de los impactos y retornos fundamentales. Connexiones improbables.

Guia practica para mapear las Industrias Creativas
Serie Economía creativa y cultural de British Council.

Creative Skills
NESTA UK

Estudis de casos escala internacional:
European Creative Hubs, Creative TracksCiudades Creativas.
Culture Action Europe (CAE), Ecflabs.org.
Design for EuropeDesign and The Public Sector.
EUROCITIESCulture for Cities and Regions.
COIN Cultural and Creative Cities Monitor, Europa Creativa Cultura.
Trans Europe Halles (TEH), ENCC – European Network of Cultural Centres.

UNESCO The Creative Cities Network
La Red de ciudades creativas está constituida actualmente por 180 miembros de 72 países, cubriendo 7 ámbitos creativos: artesanía y artes populares, diseño, cine, gastronomía, literatura, música y artes digitales.

AGÈNCIA INTEGRADORA

Espai per a reunions, assessorament de projectes, formacions, consultoria de serveis creatius, econòmics i legals.

Oficina creativa Match-maker. Finestreta única per a l’assessorament integral de l’economia creativa: creadors-projectes-organitzacions-públic.

Servei de comunicació global per al creador: naming, branding, web, video, disseny, esdeveniments, premsa….

Recerca contínua de programes de suport, beques, recursos i finançament a nivell local, nacional i internacional. Avaluació, acompanyament i desenvolupament de nous projectes.

Disseny d’escenaris per promoure visions compartides i kits d’eines per estimular la posada en marxa de noves iniciatives que aportin major impacte social, cultural i ambiental.

Creació i organització de l’equip de treball inicial per al disseny i redacció de l’Estratègia i el Pla de Funcionalitats de l’antiga Presó de Palma.

Experiències d’equip

La Volta
La Volta és un marc per a artistes, artesans i creadors al barri de Sant Narcís de Girona que té com a doble objectiu la dinamització econòmica i comercial del territori a través de la cultura i l’art, i la professionalització del sector emergent de les indústries creatives de Girona, ideat i coordinat per l’agència FANG, amb el suport inicial del Bòlit, Centre d’Art Contemporani i el Fons Social Europeu.

MyCityLab
MyCityLab beta és un espai online dissenyat i desenvolupat per Maxim Surin que mostra projectes artístics, recursos educatius, desenvolupaments tecnològics i processos participatius que es basen en una relació directa amb un context local particular. Brussel·les.
ECAS, TodaysArtTHX.

INSPIRACIONS

PROPOSTA D’ACCIONS PER FASES:

PRIMERA FASE

Accions

Recerca i síntesi
Estudis de cas.
Investigació online i offline.
Recopilació i ordenació de contingut.
Configuració del marc tècnic. Compra d’eines necessàries.
Creació de qüestionaris i enquestes en online.
Idees preliminars per a la identiat visual.
Establiment del primer lloc web promocional (Plataforma Publica).
Mediació del missatge. Presentació dels objectius.
Obertura de Compte i estratègia de xarxes socials.

Resultats

Prototip
Realització del primer prototip de treball online (Plataforma Publica).
Selecció i presentació dels projectes més representatius de Palma en tots els àmbits i sectors.
Presentació de les primeres versions de marca visual.
Estratègia editorial de la plataforma per als associats, col·laboradors i altres fonts possibles (educació, finançament, turisme, etc.)
Organització de tallers / sessions amb els grups d’interès i decisió sobre prioritats de funcionalitat.
Proposta de pla estratègic de desenvolupament de la plataforma a curt termini.

SEGONA FASE

Accions

Cartografia (mapping)
Recopilació de continguts, perfils i carteres d’agents, organitzacions, empreses, espais, serveis i activiats a través de fons institucionals, universitat, etc..
Recepció d’informació i estadístiques mitjançant el lloc web i CRM (gestió del registre de contactes).
Campanyes de correu electrònic (Mailchimp).
Entrevistes cara a cara i focus groups.
Col·laboracions amb institucions i organitzacions dels sector educatiu, social, cultural i creatiu de Palma.

Resultats

Plataforma pilot de llançament.
Implementació de la Intranet i directori.
Disseny de mapes i estadístiques.
Implementació de la marca visual per a tots els mitjans.
Estratègia per al pròxim període de desenvolupament de la plataforma a llarg termini, i ampliació a nivell insular.

TERCERA FASE

Accions

Agència integradora
Participació activa al col·lectiu Som Sa Presó i al Grup Motor del CAC Palma.
Explorar les connexions i experiències creatives existents al barri de Can Capiscol i al districte creatiu (La Soledat-Nou Llevant).
Matchmaking i creació de noves oportunitats.
Establiment de contactes per a la creació del grup de treball inicial.

Resultats

Conceptualització, remodelació i usos de l’antiga Presó de Palma.
Redacció del Pla Estratègic i de Funcionalitats del Centre de Creació Sa Presó.
Producció del documental “La Trama de Palma” sobre els processos col·lectius de transformació urbana de Palma com a ciutat creativa.
Creació i difusió online de vídeos creatius per fer accessible a la ciutadania el procés de creació de la Trama Palma i de remodelació de l’antiga Presó.

Equip del projecte

Equip central
Participació activa

FANG Agency
Gal·la Miserachs
Marina Planas i Alelí Mirelman – Casa Planas
Axelle Vergés
Joanot Cortès
Quim Marin

És l’ànima del projecte.
Estableixen el pla de projecte i asseguren que es mantingui en marxa.
L’equip respon pels resultats del projecte.
Propietaris del procés de disseny i producció.

Equip ampliat
Compromès

Maxim Surin
Quim Sosa
Intermediae Matadero
La Harinera Zaragoza

Grup d’experts.
Aporten la seva experiència.
Proporcionen coneixements específics.
També poden actuar com a revisors del treball de l’equip principal.

Consell d’Assessors
Informat

Grup Motor CAC Palma
Som Sa Presó
Es Baluard
Casa Planas
Ramon Llull 2030
Think Up culture Palma

Consell d’Assessors, inclòs el Govern de la Ciutat, les diferents regidories i departaments, i els representants dels diferents clústers, i grups d’artistes i creadors.
Han de mantenir-se informats durant el desenvolupament del projecte i poder contribuir amb el seu pensament.
Estan compromesos amb el resultat i recolzen el treball de l’equip a través de l’organització.
Presa de decisions, assessorament i cobertura per a l’equip central.